Nå øker vi drivstoffrabatten til kr. 53 øre pr. liter

Esso Mastercard har økt drivstoffrabatten til våre medlemmer fra kr. 50 øre/liter til kr. 53 øre/liter fra 01.06.2018

Medlemmer som allerede har Esso Mastercard gjennom FP får rabatten automatisk.

Har du ikke Esso Mastercard gjennom oss, søk på vår hjemmeside: søknad