Forsvarets Personellservice

En fast organisert spareforening og servicekontor for ansatte i Forsvaret

Bli medlem

Ny nettbank

FP er i en prosess med å få et nytt system

Renteendring

FP øker bolig- og sparerenten

Er du klar til å benytte deg av fordelene som FP-medlem?

Vi har en avtale med If som gir deg inntil 30 % rabatt på dine private skadeforsikringer.

Forsikring for alt du er glad i

Det er smart å forsikre både deg selv, familien din og verdiene dine.