Om oss

En fast organisert spareforening og servicekontor for ansatte i Forsvaret

Forsvarets Personellservice (FP) er en spareforening og servicekontor med hovedkontor i Oslo, som henvender seg mot en lukket krets av medlemmer. FP skal tilby sine medlemmer sparing, utlån og forsikringer til fordelaktige betingelser.

FP har ingen filialer, alt betjenes fra Svovelstikka 1 på Helsfyr i Oslo.

FP ble startet 15 januar 1960, og har i dag 24 ansatte som betjener om lag 35.000 medlemmer. Som medlemmer kan opptas ansatte i Forsvaret, departementene og enkelte tilsyn og direktorater.

Representantskapet er FPs øverste organ. Det består av styrets medlemmer, representanter for de ansatte og et antall representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjoner i Forsvaret.

FP er en spareforening og er ikke knyttet til Bankenes Sikringsfond og kommer ikke inn under innskuddsgarantiordningen.

FPs risikovektede kapitaldekning pr. 31.12.2022 var 38,5 %. Myndighetens minimumskrav til norske banker ligger på om lag 20 %. 
FPs egenkapitalandel var 31,8 %.

 

Klikk her for FPs vedtekter

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

 


Her er vi

Tlf

21 07 57 00

 

Bankkontonr

9041.05.14450

E-post

fp@fp.no

 

Postadresse

Postboks 6481 Etterstad
0605, Oslo

Besøksadresse

Svovelstikka 1
0661, Oslo

 

Avdelinger

Ledelse

Adm.dir
Didrik Coucheron
dco@fp.no

 

 

Drift
drift@fp.no

Avdelingsleder
Unni Brennhaugen
ubp@fp.no

Forvaltning
forvaltning@fp.no

Avdelingsleder
Monica Øverby Hojem
moh@fp.no

 

 

Marked & IT
fp@fp.no

Avdelingsleder
Tom-Ole Gundersen
tog@fp.no

If Skadeforsikring
if@fp.no

Avdelingsleder
Turid Langseth
turid.langseth@fp.no

 

SpareBank1
sparebank1@fp.no

Avdelingsleder
Kristin Vikskjold
kristin.vikskjold@fp.no

Styret

Jens B. Jahren BFO Styreleder
Torbjørn Bongo
NOF
Nestleder
Stina Hassel
NTL Forsv.
Styremedlem
Johan Hovde
PARAT Forsvar
Styremedlem
Svein-Erik Bakke
BFO
Styremedlem
Therese Aalborg
FP
Ansattes representant
Tonje Andreassen
NOF
Varamedlem
Berit Johnsen
NTL Varamedlem
Magne Hovland
KOL Varamedlem
Hilde Solheim
BFO Varamedlem
Marianne Ask
PARAT Forsvar
Varamedlem
Linda Winjum
FP Ansattes vararepresentant