FP Gruppelivsforsikring

Økonomisk trygghet for deg og dine nærmeste.

Helseerklæring

Du kan bestille elektronisk skjema ved å sende oss en e-post på drift@fp.no

  


 

Forsvarets Personellservice har inngått avtale for medlemmene om mulighet til å tilslutte seg en gunstig forsikringsordning som bidrar til å sikre medlemmet og familie økonomisk.

Tilbudet har en fast forsikringssum og premie for alle, da dette er en pakkeløsning.

Avtalen er frivillig, men gir den som ønsker å tilslutte seg avtalen betydelig bedre betingelser gjennom Forsvarets Personellservice enn om den tegnes privat.

Tilbudet gjelder for medlemmer i Forsvarets Personellservice, og for ektefelle/samboer til medlemmer som selv har tilsluttet seg ordningen. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år.

 


Månedlig premie 2024

Hovedmedlem kun dødsfallsdekning: kr. 285,-
Hovedmedlem med død og uføredekning: kr. 640,-
Medforsikret kun dødsfallsdekning: kr. 215,-
Medforsikret med død og uføredekning: kr. 492,-

 


Hva innebærer avtalen for deg?

Avtalen innebærer at du og dine nærmeste kan sikres økonomisk trygghet dersom noe uforutsett skulle skje. Grunnforsikringen gir erstatning ved dødsfall hos den som tegner forsikringen, men den utvidede dekningen kan også gi erstatning dersom den forsikrede skulle blir ufør.
Pris er avhengig av hvilken forsikringsdekning du velger og erstatningsbeløp avhenger av forsikringsdekning og alder.

 


Hovedmedlem

Hovedmedlem har i tillegg til dekning ved død, også dekning for uførhet. Uførhetsdekningen ble innført pr 01.01.2000. De som er innmeldt før denne dato må levere nytt helseskjema for å være med. Du kan sjekke hvilken dekning du har ved å se på premien du betaler.

Dekning ved død er 14 G og nedtrappes med 0,7 G pr år fra 50 år. Uførhetsdekningen gir en engangsutbetaling på 80 % av dødsfallerstatningen til 25 år, deretter nedtrappes dekningen med 2 % pr. år. Forsikringen dekker ervervsuførhet uansett årsak når den forsikrede har vært minst 50 % ervervsufør i to år og uførheten bedømmes som varig. Opphørsalder er 60 år.

 


Ektefelle/samboer

Ektefelle/samboer kan tegne død/uføreforsikring som en tilleggsforsikring. Erstatningsbeløpet er på 12 G ved død og nedtrappes med 0,6 G fra 50 år. Uførhetsdekningen gir en engangsutbetaling på 80 % av dødsfallserstatningen til 25 år, og deretter er prosentsatsen avtrappende med 2 % pr år.

Det er hovedmedlemmets alder som legges til grunn.

G – Folketrygdens grunnbeløp pr 01.05.2024 kr 124 028,-. Denne fastsettes hvert år av Stortinget.

 


Hvordan kan du tilslutte deg avtalen?

For å søke om å tilslutte deg forsikringen trenger du kun å fylle ut skjemaet som ligger øverst på siden.