Kreditt ved uniformkjøp hos FUNIF

Som medlem av FP kan du få kreditt på nedbetaling av uniformseffekter.

Priser og renter

Nedbetaling – 10 mnd. 0 %

Utvidet kredittid – 24 mnd 1,25 %. Renter belastes månedlig.

 

Alle priser og renter

Hvordan fungerer det?

FP har avtale med Forsvarets Uniformsutsalg om betaling via FP for medlemmer ved kjøp av uniformseffekter. Fakturaen sendes da til FP og belastes varekjøpskontoen.

NB: Medlemskort fra FP og tjenestebevis må fremvises ved kjøp.
Medlemsbevis i FPs mobilapp sammen med tjenestebevis godtas også.

Kreditten kan nedbetales rentefritt med inntil 10 måneder med lønnstrekk. Har du ikke mulighet til lønnstrekk så forfaller hele beløpet til betaling.

FP tilbyr også utvidet kreditt for uniformkjøp over kr. 12.000,- nedbetaling med inntil 24 måneder. Renten tilsvarer sparerenten. Se prisliste
Ved bruk av utvidet kreditt, må kjøp nedbetales som utvidet kreditt – det vil si når saldo kommer under kr. 12.000,- kan den ikke overføres til rentefri kreditt.

For å benytte seg av utvidet kreditt må FP ha skriftlig henvendelse via e-post eller melding i nettbanken.
Neste kjøp går automatisk på nedbetaling på 10 måneder kreditt. Ønskes utvidet kreditt må  det søkes på nytt.

Total kreditt på begge konti kan ikke overstige kr. 50.000,-

Har du penger på sparekontoen som du ønsker å benytte til kjøpet, må vi få en melding om dette. Du kan også selv overføre mellom dine konti via FPs nettbank eller mobilapp.

NB! Trekket til varekjøpskontoen stoppes ikke automatisk når gjelden er nedbetalt, men positiv saldo blir godskrevet med FPs gode sparerente.
Ta kontakt med FP når du vil stoppe eller endre trekket til varekjøpskontoen.