Avslutt medlemskapet

Avslutte medlemskapet i FP

Skjema for å avslutte medlemskap i FP

 

Er du klar over at du kan fortsette ditt medlemskap i FP selv om du slutter i tjeneste?

Medlemskapet kan ikke kan tas opp igjen før i neste kalenderår.

Det er heller ikke mulig å melde seg inn igjen i FP dersom man ikke lenger er ansatt i medlemsberettiget virksomhet.