Slutte i Forsvaret

Hva skjer med medlemskapet ditt når du slutter i Forsvaret?

Er du klar over at du kan fortsette ditt medlemskap i FP selv om du slutter i tjeneste?

Medlemskapet i Forsvarets Personellservice kan opprettholdes ved permisjon, avgang pensjon eller dersom du slutter i Forsvaret. Sier du opp medlemskapet kan det ikke gjenopprettes dersom du ikke lenger jobber i Forsvaret.

Når det gjelder trekk til kontoen etter avgang pensjon, permisjon eller du har sluttet i Forsvaret, opprettes det en avtalegiro for månedlig trekk fra din bankkonto den 20. hver mnd. Gi oss beskjed når du slutter slik at vi kan sende deg en avtalegirofullmakt for registrering i banken din.

FPs tilbud om forsikringer gjennom FP gjelder så lenge du er medlem.

 

Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.
Telefon 21 07 57 00, E-post drift@fp.no