Foreningsservice

FP administrerer de fleste kontingenttrekk og forsikringsordninger for fagforeninger i Forsvaret.

FP administrerer de fleste kontingenttrekk og forsikringsordninger for fagforeninger i Forsvaret.

Med FPs nettbank vil du få oversikt over dine kontingenttrekk og kollektive forsikringsordninger.

For en detaljert beskrivelse av de forskjellige ordningene kan du klikke på den foreningen du ønsker opplysninger om.