Kreditt ved uniformkjøp hos FUNIF

Som medlem av FP kan du få kreditt på nedbetaling av uniformseffekter.

Hvordan fungerer det?

Forsvarets Uniformsutsalg har avtale med FP om betaling via FP konto for medlemmer ved kjøp av uniformseffekter. FUNIF sender faktura til FP og vi belaster varekjøpskonto.

Kreditten kan nedbetales rentefritt inntil 10 måneder via lønnstrekk. Har du ikke mulighet til lønnstrekk så forfaller hele beløpet til betaling.

Har du penger på sparekonto som du ønsker å benytte til kjøpet, må vi få en melding om dette. Du kan også selv overføre mellom dine konti via FPs nettbank.

NB! Trekket til varekjøpskonto stoppes ikke automatisk når gjelden er nedbetalt, men positiv saldo blir godskrevet med FPs gode sparerente.

 

Ta kontakt med FP når du vil stoppe eller endre trekket til varekjøpskontoen. Telefon 21 07 57 00, E-post fp@fp.no