Bli medlem

Det er gratis å være medlem av FP. FPs gode tilbud og personlig service gir medlemmene ettertraktede fordeler.

Som FP-medlem har du tilgang til brukervennlig og lønnsomme ordninger for sparing, lån, forsikring, bensinkort og betalingstjenester. Det lønner seg å være FP-medlem.

Elektronisk innmelding

Se vilkår for medlemskap

 


Hvem kan bli medlem?

For å søke medlemskap må du være ansatt i en av disse:

  • Forsvaret eller en av de andre etatene under Forsvarsdepartementet
  • Parat forsvar, NTL/Forsvaret, KOL, BFO eller NOF.
  • Departementene (unntatt utenriksdepartementet (UD), Stortingets administrasjon, Riksrevisjonen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  • Finanstilsynet, Helsetilsynet, Luftfartstilsynet
  • Skattedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sjøfartsdirektoratet

For å opprette og opprettholde medlemskap i FP kreves det at du har et norsk personnummer og norsk bankkonto.

 


Hva regnes som ansatt?

  • Offiserer (OF), befal (OR) ansatt med tidsbegrensning T-35 eller T-60
  • Sivilt ansatt i stilling uten tidsbegrensning

Kadetter/elever ved Forsvarets skoler som ikke mottar lønn under utdanning (krigsskoler, ingeniørskoler tilsv.), vernepliktige, lærlinger, engasjerte på pensjonistvilkår og personell ansatt på timebasis/tilsvarende kan ikke gis medlemskap i FP.