Priser

Renteendring i FP

Innskuddsrenten settes opp med 0,25% fra 01.10.2022.
Ny innskuddsrente blir 2,25%

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,50% fra 01.10.2022.
Nominell rente endres fra 1,90% til 2,40%
Dette utgjør en ny effektiv rente på 2,43%

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,75% fra 01.11.2022.
Nominell rente endres fra 2,40% til 3,15%
Dette utgjør en ny effektiv rente på 3,20 %

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,50% fra 01.12.2022.
Nominell rente endres fra 3,15% til 3,65%
Dette utgjør en ny effektiv rente på 3,71%

Se prislisten her

kronestykker