NB! Søknaden behandles når vi har mottatt all dokumentasjon

Finn frem all informasjon før du går videre. Du har ca. 20 minutter på å sende inn. Vi kommer til å be om følgende:

Informasjon om bolig:

 • Primærbolig i borettslag: Fellesutgifter/husleie pr. mnd.
 • Leier: Leieutgifter pr. mnd.

Informasjon om bil:

 • Bil en eier: Kjørelengde
 • Bil en leaser: Leasing kostnad pr mnd.
 • Firmabil: Ligningsverdi

Husholdningens gjeld (inkl. evt. partner/ektefelle):

 • Primærboliglån
 • Sekundærboliglån
 • Fritidsboliglån
 • Billån
 • Husholdningens totale forbruksgjeld
 • Annen gjeld

Studielån (inkl. evt. partner/ektefelle)

Jeg skjønner, ta meg videre